ekonomi / Mina besök / Yttrandefrihet

Vi behöver tala klarspråk om det kinesiska företagsklimatet

Med sin starka tillväxt och enorma storlek beskrivs Kina ofta som ”möjligheternas marknad” och det är naturligt att Sveriges näringsliv satsar på den kinesiska marknaden. I dagsläget finns runt 650 svenska företag etablerade i landet. Den ekonomiska tillväxten har förbättrat levnadsstandarden för miljontals kineser och den gynnar också Sverige genom stärkt efterfrågan och fler möjligheter till kunskapsutbyte. Samtidigt måste man också våga tala klarspråk om att Kina faktiskt är en diktatur.

Jag besökte nyligen Kina tillsammans med en delegation från riksdagens näringsutskott. Under resan fick vi möjlighet att träffa våra kinesiska motsvarigheter i Folkkongressen och den kinesiska energimyndigheten. På den svenska handelskammaren i Peking träffade vi också svenska företagsledare som är verksamma i landet. Förhoppningen var att vi där skulle kunna få en rättvisande bild av landets företagsklimat och vi var därför flera som blev förvånade över att flera företagsrepresentanter uttryckte odelad uppskattning över det kinesiska systemet. De svenska företagsledarna menade att man hade mött ett välfungerande samhälle med goda förhållanden för såväl anställda som företagare. Man hade inte själva upplevt några problem med det totalitära styret och en representant menade till och med att man i Kina många gånger hade det bättre än i ”vår så kallade demokrati”.
När flera av oss påtalade att vi faktiskt befann oss i en diktatur valde också en av de folkvalda delegationsdeltagarna att försäkra att landet inte var någon diktatur i dennes ögon.

Trots att Kina saknar fri press, fria val, fria fackföreningar och ständigt frångår grundläggande mänskliga rättigheter väljer alltså svenska företagsledare och folkvalda att uttrycka sig på det här sättet. Det är allvarligt. Kinas inflytande kommer sannolikt att fortsätta växa och därför är det otroligt viktigt att man som representant för ett demokratiskt land inser att demokrati inte är något självklart utan något man arbeta för, varje dag. Svenskt näringsliv och svenska myndigheter måste våga stå upp för våra värderingar kring frihet och demokrati och vara tydliga med vilka förväntningar vi har på dem som representerar Sverige utomlands.

Självklart kan det finnas situationer där man som företagare får svårt att verka i Kina utan att acceptera krav från den kinesiska staten (eftersom landet är just en diktatur). Men det betyder inte att det på något sätt är orimligt att kräva att svenska företag ska ha ett kritiskt förhållningssätt till Kina.

Handelsminister Eva Björling har en viktig poäng i att Sverige genom vår närvaro inte bara kan exportera varor och tjänster utan även demokrati. Om det ska bli möjligt måste vi vara tydliga med vad vi förväntar oss och förbättra dialogen mellan svenska myndigheter och svenska företag. Genom att agera föredömligt i rättighetsfrågor visar vi på ett alternativ. Det är ett första steg mot förändring.

Annonser

One thought on “Vi behöver tala klarspråk om det kinesiska företagsklimatet

  1. Bra att du tar upp detta , Cecilie! För visst är även Kina ett hot mot världsfreden – även om vi tappat fokus från detta i och med att det även är en sådan stor ekonomi med tänder. Men skillnaden mellan Kinas och t.ex. USA:s ekonomier (för att jämföra de två strörsta eknomierna) är ju att Kina:s är en sluten ekonomi som bärs upp av statlig intervention medan USA:s är en öppen ekonomi där staten inte på samma sätt är en aktiv interventionist utan mer av en part som sätter spelregler.

    Detta förhållande innehåller en rad olika implikationer som bland annat påverkar de olika valutornas värde och leder till stora obalanser på diverse områden.
    Om vi länkar detta till det politiska så innebär ju detta att i en stryd ekonomi som I Kinas fall så kväv nästan allt nytänkande och inga andra idéer än de sanktionerade eller accepterade tillåts komma fram och ta plats på marknaden. Det leder ju till att Kinas ekonomi expanderar på ett ohälsosamt sätt där korruption och illegala affärsmetoder florerar (inkl. piratkopiering) och där det mest framgångsrika sättet att kunna göra pengar på uppfinningar antingen är att göra intrång i andras äganderätt eller helt enkeöt köpa patent på uppfinningar som tagits fram av andra.
    Detta är inte en hållbar strateggi för en ekonomi som skall utvecklas.

    En av de främsta orsakerna, som jag ser det, som skapat denna paradox eller dilemma, är den väldigt instrumentella betoningen vi har på att endast kunskaper och värderingar som ger en viss utväxling – pengar, jobb anställningsbarhet – är något av värde. Alltså arbetslinjen är viktig men när den blir för instrumetell är det farligt, då ses ett jobb som viktigare än den individuella friheten. Ett alltför stort fokus på instrumentella värden gör att det inte finns något utrymme för idér och värderingar och om det inte finns någon röst som förklarar det viktiga med demokrati, pluralis och liknande så flämnar man ju fältet öppet för totalitära idéer eftersom dessa så förföriskt anspelar på just stabilitet och lugn – men inte säger något om nackdelarna, vilka är åtskilliga.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s