Alliansen / Energi / Miljö och klimat

Borås Tidning: Vindkraft blir allt viktigare för Sverige

Just nu pågår en kraftig utbyggnad av vindkraft runtom i Sverige. Perioden september 2010 till augusti 2011 producerades 5,1 TWh, vilket är en fördubbling jämfört med produktionen under helåret 2009 (2,5 TWh). Vindkraft kommer att bli en allt viktigare del av Sveriges energiförsörjning som en följd av den energiöverenskommelse som Alliansen slöt 2009. Överenskommelsen fastställer att Sveriges energiförsörjning ska vila på tre ben; vattenkraft, kärnkraft och förnybar energi.

Målsättningen med vår energipolitik är att underlätta omställningen till ett långsiktigt hållbart samhälle, samtidigt som vi tryggar jobben. För att skapa en balanserad energiproduktion som möjliggör tillväxt samtidigt som vi går mot en koldioxidneutral energiförsörjning måste vi arbeta med flera parallella lösningar. Här spelar vindkraften en viktig roll.

Förutom att vindkraft är en förnybar, koldioxidneutral vindkälla skapar varje ny vindkraftspark också arbetstillfällen, både lokalt och på ansvariga myndigheter. Beräkningar från Vestas visar att uppskattningsvis 4000 personer är direkt eller indirekt anställda av vindkraftsindustrin idag. 2010 års etablering av Havsnäs vindkraftspark i Strömsund visade också att 25 % av alla årsarbetstillfällen som genererades vid uppbyggnaden utfördes av regional arbetskraft.

Sverige har idag världens kanske mest ambitiösa miljö- och klimatpolitik. För att fortsätta främja byggandet av vindkraft och andra förnybara energikällor har Alliansen förlängt systemet med gröna el-certifikat till år 2030. El-certifikaten är ett generellt marknadsbaserat stödsystem som går till all förnybar energi, där det mest kostnadseffektiva byggs ut först. Bioenergi och vindkraft mottar idag de största andelarna. Systemet har lett till att vindkraftsbyggandet nu koncentrerar sig till platser där det blåser frekvent och där möjligheterna att transportera den producerade elen är goda.

Vårt val av energimix är avgörande för både tillväxt och klimat. Alliansen bedriver en långsiktig energipolitik där de gröna el-certifikaten är en viktig del. De främjar utbyggnaden av förnybar energi, som tillsammans med vattenkraft och kärnkraft ger Sverige en trygg, konkurrenskraftig och klimatvänlig energiförsörjning.

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)
ledamot i näringsutskottet, energipolitiskt ansvarig

Annonser

4 thoughts on “Borås Tidning: Vindkraft blir allt viktigare för Sverige

    • Hej Kenneth!

      Beklagar sent svar.

      Alla företagsägare som nyttjar egenproducerade varor eller tjänster eller som gör uttag av företagets tillgångar omfattas av så kallad uttagsbeskattning. Det gäller också ägare till företag som drivs som kooperativ och oavsett om man producerar vindkraft eller driver någon annan typ av verksamhet. Syftet med reglerna är att hindra företag från att inte redovisa vinster och istället ge ägarna avkastning genom att sälja sin produkt till priser under marknadsvärdet. Eftersom uttagsbeskattningen inte särskiljer vindkraftskooperativ från andra verksamheter kan man inte säga att det är någon form av straffskatt som är riktat mot just vindkraft.

  1. Jaså, Moderaterna gillar vindkraft? Är det därför som ni ökar skatten på vindkraftskooperativ? Kanske är det så, att BARA om gamla, stora företag och möjligen kommuner bygger vindkraft, då är det okey? Men vanligt folk ska inte få hålla på med sådant, och bli mindre beroende av t.ex. tyska och svenska energijättar? Inte i Moderaternas Sverige…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s