Övrigt

Borås-Kuriren: Fallet i Mark kan bidra till förändring

De allra flesta barn växer upp med en eller flera personer som kan ta hand
om dem och fatta beslut med deras bästa i tankarna. Tyvärr hamnar varje år
omkring tjugo tusen svenska barn i en situation där de biologiska
föräldrarna inte har möjlighet eller förmåga att tillgodose deras
grundläggande behov. När det inträffar har samhället det otroligt viktiga
uppdraget att gå in och företräda barnets bästa. Ett sätt att åter ge
barnen den trygghet de behöver är genom en placering i familjehem.

Alla som har barn vet att föräldrakostymen är stor och svår att fylla men
min upplevelse är att många familjehemsföräldrar gör ovärderliga insatser för barn i utsatta situationer. Jag känner själv flera familjehemsföräldrar
och de gör ett fantastiskt jobb. Det är dock ofrånkomligt att
omhändertaganden av barn blir komplicerade, även när alla iblandade parter
har menat väl. Ibland, som i fallet med de familjehemsplacerade barnen i
Mark, blir turerna många och barnen hamnar i kläm.

Som barn är man helt utelämnad till att vuxenvärlden förmår att sätta en i
första rummet och ta ett steg tillbaka när en situation inte fungerar.
Vuxnas känslor och behov ska inte få styra beslut om
omhändertaganden. Mark-fallet visar dock
tydligt hur svårt det kan vara för barn att få sina intressen tillvaratagna
när starka viljor i vuxenvärlden är inblandade. Det är allvarligt. Ingen,
oavsett om man är stor eller liten, ska berövas rätten att föra sin talan.

I dagsläget finns det ingen som enbart arbetar för barnets intresse vid
beslut om omhändertagande eller återförening. Det skapar utrymme för den
typ av luckor i skyddsnätet för utsatta barn som vi har sett
i Mark-fallet. Frågan är om det går att förändra? Även om vi kanske
aldrig kan skydda alla barn från att fara illa vid den här typen av
situationer tror jag att många processer skulle kunna bli betydligt bättre
och mer rättssäkra. Om barn som behövde det kunde få en företrädare som
enbart hade till uppgift att tillvarata deras intressen skulle deras
talan kunna väga lika tungt som varje vuxen part i målet.

Barn är samhällets viktigaste personer. Alla barn, också de familjehemsplacerade,
behöver en röst som enbart talar för dem när beslut fattas om deras
livsförhållanden. Som riksdagsledamot har jag kunnat uppmärksamma det
behovet i två motioner och jag kommer att fortsätta att driva frågan, i och
utanför riksdagen. Om vi alla gör vad vi kan för att se och hjälpa barn som
far illa tror jag att vi kan förhindra att fler Mark-fall
uppstår.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s