Alliansen / Arbetsmarknad / ekonomi

Borås-Kuriren: Ansvarstagande vägen ur ekonomiska krisen

Genom att värna starka offentliga finanser, förbättra arbetsmarknadens funktion och stärka förutsättningarna för företagande står Sverige idag ekonomiskt starkare än de flesta andra europeiska länder. När finansminister Anders Borg presenterade vårpropositionen stod det dock klart att den omfattande skuldkris som vi just nu ser runtom i Europa har fått ett betydande genomslag på svensk BNP-tillväxt.

Exporten står för hälften av Sveriges BNP och nära tre fjärdedelar av den går till europeiska länder. En skuldkris av den omfattning vi nu ser att efterfrågan på svenska produkter och tjänster sjunker och förklarar att svensk tillväxt under 2012 bedöms bli 0,4 procent. Samtidigt kan Sverige satsa på reformer när andra europeiska länder tvingas till nedskärningar.

Vårpropositionen sätter riktningen för en återhämtning i tillväxten på sex viktiga områden – fler i arbete, en förbättrad välfärd, stabila finanser, förstärkt konkurrenskraft, bättre tillgång på bostäder och en effektiv klimatpolitik. Allra viktigast är åtgärder för att förhindra att arbetslösheten biter sig fast.

De som drabbas hårdast i en lågkonjunktur är de som redan är arbetslösa och de som är på väg in på arbetsmarknaden, som unga och utrikes födda. Dessa utgör idag mer än hälften av dem som står utan jobb. Även om en betydande del av ungdomsarbetslösheten består av heltidsstuderande som söker deltidsjobb visar dessa siffror tydligt på vikten av riktade reformer för både unga och utlandsfödda.

Alliansregeringen har halverat arbetsgivaravgiften för unga och halverat restaurangmomsen – något som berör en bransch där cirka en tredjedel av de anställda är ungdomar under 26 år eller utrikes födda. Nu prövas möjligheten att införa en ny anställningsform, så kallad lärlingsprovanställning för ungdomar yngre än 23 år och för utrikes födda överväger regeringen förstärkningar av etableringsreformen genom exempelvis ökade möjligheter till praktik. Därtill är fortsatta åtgärder inom såväl utbildning som arbetsmarknad viktigt för båda grupperna.

Alliansen kommer att fortsätta arbeta för att arbetslinjen ska gälla alla och det långsiktiga målet är och kommer alltid att vara full sysselsättning. Fler jobb skapas i och med fler och starkare företag och vi kommer därför att fortsätta förenkla reglerna för små- och medelstora företag och för en stärkt konkurrenskraft för alla Sveriges företag. Därtill kommer regeringens proposition för forskning och innovation att innehålla förslag för att ytterligare stärka det svenska innovationsklimatet, som redan idag är bäst i EU.

Medan andra europeiska länder genomgår ett ekonomiskt stålbad har vi ett fortsatt handlingsutrymme för jobb och välfärd. Sunda offentliga finanser är och förblir hörnstenen i en politik för gemensam välfärd och är en förutsättning för sysselsättning och tillväxt. Så tar vi ansvar för Sverige i en orolig tid.

Jan Ericson (M)
Riksdagsledamot

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)
Riksdagsledamot

Ulrik Nilsson (M)
Riksdagsledamot

Publicerad i Borås-Kuriren 120419

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s