Energi / Miljö och klimat

Newsmill: Ingen majoritet i riksdagen för att avveckla kärnkraften

Sverige har idag bland Europas renaste energiproduktion. Nära hälften av all energi som produceras är förnybar och den energiöverenskommelse som Alliansen slöt 2009 har bidragit till att stärka den utvecklingen. Bara energiproduktionen från vindkraft har sexdubblats sedan 2006. Tillsammans med kärnkraften ger vindkraft, vattenkraft och övriga förnybara energikällor Sverige ett energisystem som producerar mycket låga koldioxidutsläpp i jämförelse med många andra europeiska länder.

Alliansens energiöverenskommelse slår fast att Sveriges långsiktiga energiproduktion ska vila på tre ben – vattenkraft, kärnkraft och förnybara energikällor. Kärnkraften stod 2010 för nära 40 % av vår elproduktion och eftersom flera reaktorer närmar sig slutet av sin livslängd, precis som Lise Nordin påpekar, möjliggör energiöverenskommelsen också en förnyelse av befintlig kärnkraft. En förnyelse är dock bara möjlig om den finansieras av energibolagen själva.

Lise Nordin, Miljöpartiets energipolitiska talesperson, påstår att det skulle finnas ett majoritetsstöd för en avveckling av kärnkraften i riksdagen. Det finns dock inget verkligt stöd för ett sådant uttalande. För det första råder det enighet i Alliansen kring energiöverenskommelsen, vilket betyder att alla fyra regeringspartier är överens om såväl möjligheten till en förnyelse av befintlig kärnkraft som en fortsatt utbyggnad av förnybara energikällor.

För det andra verkar Lise Nordin utgå från att Socialdemokraternas kongressbeslut om att avveckla kärnkraften så snart det är möjligt automatiskt innebär ett stöd för en snabb omställning till 100 % förnybart. Men Socialdemokraternas nya partiledare har i många år har varit positivt inställd till kärnkraft och partiets energipolitiska talesperson Ann-Kristine Johansson förklarade nyligen att det inte var omöjligt att S-kongressen kom fram till ett annat beslut om kärnkraften vid kongressen 2013. Om S menar allvar med sina uttalanden om att värna jobb kommer man inte heller att skriva under på ett beslut om att avveckla kärnkraften i närtid eftersom det skulle hota 400 000 arbetstillfällen inom Sveriges elintensiva basindustri.

Vid sidan av att föra en politik som stödjer utvecklingen mot en koldioxidneutral energiproduktion är energieffektivisering viktigt för att vi ska nå regeringens vision om ett Sverige med nollutsläpp år 2050. Svenska företag är redan bra på att energieffektivisera men mer behöver göras. Under 2012 har regeringen därför ökat stödet till de kommunala energirådgivarna, som hjälper både företag och privatpersoner att minska sin energianvändning, med 140 miljoner årligen. Hushållens möjligheter att energieffektivisera kommer också att bli bättre när den nya timdebiteringen införs i oktober. På företagssidan är Energimyndighetens program för energieffektivisering av energiintensiv industri (PFE) värt att lyfta fram. Den effektivisering som programmet hittills har uppnått, 1,45 TWh, motsvarar uppvärmningen av 80 000 eluppvärmda villor.

Alliansen har som målsättning är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb. Det kräver en stabil energitillförsel till rimliga priser. Samtidigt gör klimatförändringarna att vi måste satsa på teknik som minskar användningen av fossila bränslen. En kombination av kärnkraft och förnybar energi är nödvändig för att kunna möta dessa krav. Det möjliggör tillväxt på ett långsiktigt hållbart sätt.

Cecilie Tenfjord-Toftby & Jonas Jacobsson Gjörtler

Publicerad av Newsmill 120508

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s