Alliansen / Elmarknad / Energi / Miljö och klimat / Moderaterna

Borås Tidning: Mer vindkraft kräver lokal förankring

En starkare lokal förankring är nödvändig för vår väg mot det hållbara samhället. Kommuninvånarna bör få större möjligheter till inflytande på olika etableringar, och det kommunala självbestämmandet om vindkraft måste få vara kvar. En klimatsmart energiproduktion är en självklar del av framtidens hållbara pussel för ett samhälle där grön tillväxt är möjlig.

Vi moderater är övertygade om att Sverige behöver en mix av energikällor med låg klimatpåverkan – kärnkraft, vattenkraft och andra förnybara källor. Vi låser oss inte vid enskilda energislag utan vårt mål är en energiproduktion som är kostnadseffektiv och som inte förorenar. Vad som sedan byggs i olika delar av vårt land skall avgöras av marknaden, av konsumenterna och av lokala förhållanden.

En av förklaringarna till den omfattande utbyggnaden av vindkraft som just nu pågår runtom i landet är de gröna elcertifikaten, ett teknikneutralt stödsystem för förnybar energi. I och med  att elcertifikaten är just teknikneutrala tävlar alla kraftslag på lika villkor och den källa som
ger mest energi per satsad krona byggs ut först.

För att utbyggnaden av all förnybar energi ska ske på ett hållbart sätt – där också social och ekonomisk hållbarhet inkluderas – måste möjligheterna till lokal förankring och samtycke vara omfattande. Medborgare, företag och kommuner måste ha möjlighet att yttra sig om etablering av energiproduktion som kan påverka deras närmaste omgivning. Miljöpartiet vill avskaffa dagens kommunala självbestämmande i frågan, så att etableringen av till exempel vindkraft skall kunna ske utan att kommunerna skall kunna ha några synpunkter. Vi undrar: Vad anser Borås stads högst ansvarige för beslut om ny vindkraft, Miljöpartiets Tom Andersson, om detta?

Vi moderater tror i motsats till Miljöpartiet att möjligheterna till lokal hänsyn behöver stärkas. Det kommunala självbestämmandet måste vara kvar, och många kommunala översiktsplaner behöver också uppdateras för att vara relevanta. I Borås stads översiktsplan är utgångspunkten vindkraftverk som är 70–90 meter höga, trots att dagens kraftverk ofta är uppemot 200 meter höga och har ett vingspann på 250 meter. Det gör det naturligtvis svårare att göra en riktig bedömning av exempelvis kravet på minsta avstånd till närmsta bebyggelse.

Det kan också finnas ett behov av att inrätta nationella riktlinjer med övergripande kriterier för när vindkraftsbygge är lämpligt. Det skulle kunna ge kommuner och deras invånare bättre möjligheter att ta reda på om vindkraft och annan förnybar energi kan komma att byggas i ett visst område och samtidigt fungera som ett rättesnöre för vindkraftnäringen.

Avslutningsvis tror vi att kommuninvånares möjligheter till inflytande bör bli större än det är idag. Vi har inte alla svar kring hur det bör gå till, men klart är att den fortsatta utbyggnaden av förnybar energi i allmänhet och vindkraft i synnerhet måste ske i samspel med dem som bor och verkar i närheten av vindkraftverken.

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)
riksdagsledamot från Södra Älvsborg

Annette Carlson (M)
kommunalråd, Borås

Marie Fridén (M)
ordförande kretsstyrelsen, Borås

Johan Medelius (M)
gruppledare, Borås

Publicerad Borås Tidning 121102

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s