Alliansen / Jämställdhet

Jämställdhet borde vara en självklarhet

I fredags den 8 mars var vi många som firade den internationella kvinnodagen. I den bästa av världar skulle dagen inte behövas. Men tills vi är där är den ett bra forum för att uppmärksamma att hälften av världens befolkning i olika grad fortfarande kämpar för att få samma rättigheter och friheter som den andra halvan.

Här i Sverige förs en viktig kamp för frågor som rätten att känna sig trygg i alla miljöer, lika lön för lika arbete och för möjligheten att göra karriär på samma villkor som män. I andra länder handlar jämställdhetsfighten inte bara om dessa frågor, utan också om rätten att kunna delta i arbetslivet och att själv få bestämma över sin egen kropp. Idag är det inte ens en självklarhet i alla våra europeiska grannländer.

I Sverige har alliansregeringen gjort flera satsningar för ökad jämställdhet och för att stärka kvinnor som befinner sig i utsatthet. Jobbskatteavdraget har exempelvis inneburit att en undersköterska nu får en extra månadslön om året. Rutavdraget har skapat jobb och förutsättningar till företagande i en sektor där en majoritet av de anställda är kvinnor. Diskrimineringslagstiftningen har skärpts, skyddet mot stalkning har förstärkts och nyligen beslutade regeringen att satsa 109 miljoner kronor på arbetet med våldsutsatta kvinnor, våldsutövare och barn som bevittnat våld.

I jämförelse med flertalet EU-länder har Sverige kommit långt på jämställdhetsområdet. Till exempel är EU-snittet för andelen sysselsatta män 14 procent högre än bland kvinnor. Motsvarande siffra i Sverige är ”bara” 4 procent. Detta trots att fler europeiska kvinnor än män väljer att gå vidare till en högre utbildning.

En viktig förklaring är att betydligt färre europeiska kvinnor än män arbetar är att kvinnor där ofta får ta ett större ansvar för barnomsorg. Medan den kommunala barnomsorgen starkt har bidragit till svenska kvinnors möjligheter att förvärvsarbeta, avgörs tillgången till barnomsorg i flera EU-länder av storleken på familjens plånbok – inte av kvinnans fria val.

I EU återstår också mycket att göra vad gäller kvinnans rätt att själv bestämma över sin egen kropp. I Sverige har kvinnor haft rätt att välja abort sedan 1975. Men kvinnor i tre EU-länder – Irland, Polen och Malta – nekas fortfarande detta om det inte finns risk för moderns eller fostrets liv.

Jämställdhet är en förutsättning för det fria samhälle med jämlika livschanser som vi moderater tror behövs för att bygga Sverige och Europa starkt. Idag är vi långt ifrån där. Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor är fortfarande ett utbrett problem i både Sverige och EU. Andelen kvinnliga företagare i Sverige står bara för en fjärdedel och generaliserande diskriminering av kvinnor förekommer. Och så länge tusentals kvinnor varje år utsätts för misshandel och våldtäkt i Sverige kan ingen säga att heller vi klarar av att säkra kvinnans rätt att själv bestämma över sin kropp.

Det måste bli en självklarhet att alla människor får utvecklas till och leva som den person man vill vara under fria, trygga och jämlika villkor, oavsett vilket kön man råkar födas till. Till dess är internationella kvinnodagen fortsatt en av årets viktigaste dagar.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s