Alliansen / Arbetsmarknad / Borås / Skola

Debattartikel i Borås Tidning: Hur ska högre skatter leda till fler jobb?

Socialdemokraterna menar att deras sysselsättningsmål gör dem till framtidspartiet i svensk politik. Och visst är det bra med ambitioner för svensk arbetsmarknad.
Fler i arbete är nödvändigt för att både tillväxt och välfärd ska kunna säkras. Men det kräver en stark arbetslinje – inte den bidragslinje och skattechock som Socialdemokraternas politik faktiskt innebär.

Det är fullt förståeligt att Olsson, Palmén och Carlsson inte nämner en enda konkret S-satsning för att jobben ska bli fler. För hur ska S-förslag om en lastbilsskatt, höjd bolagsskatt och fördubblad restaurangmoms och arbetsgivaravgift för unga, skapa de 200 000 fler jobb som man nu lovat att ordna fram? I själva verket skulle de S-märkta skattehöjningarna, om sammanlagt 30 miljarder, hota 70 000 jobb.

Trots två stora ekonomiska kriser har sysselsättningen i Sverige ökat med drygt 200 000 personer sedan alliansregeringen tillträdde. Idag har vi EU:s högsta arbetskraftsdeltagande och näst högsta sysselsättningsgrad. Det är styrkebesked för vår ekonomi och arbetsmarknad. Men mer behöver göras, särskilt för att öka sysselsättningsgraden bland våra unga.

I höstbudgeten avsatte alliansregeringen därför åtta miljarder till riktade insatser för att stärka ungas möjligheter att komma i arbete, bland annat genom en förstärkning av yrkesutbildningen, lärlingsvux och ett utökat antal praktikplatser. Tidigare har vi sänkt restaurangmomsen i en bransch där en tredjedel av de anställda är ungdomar, halverat arbetsgivaravgiften för unga under 26 år och infört nystartsjobb.

Alliansen har också inlett ett långt och omfattande arbete för att vända de sjunkande skolresultat som den S-ledda regeringen lämnade efter sig. Bland de senare årens satsningar märks en ny läroplan för grundskolan, ett nytt betygssystem och en ny lärarutbildning. Vad S investeringsambitioner i skolan innebär på nationell nivå är oklart. I Borås har de tyvärr i många avseenden visat sig otillräckliga. Det kan såväl lärare som föräldrar och elever vittna om. Att fler får ett jobb att gå till är Moderaternas och alliansregeringens enskilt viktigaste fråga.

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)
riksdagsledamot i näringsutskottet, Borås

Publicerad i BT 130516

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s