BSPC / Hållbar utveckling

Brevväxling mellan BSPC och kommissionär Karel de Gucht

1178063_92103333

När BSPC:s arbetsgrupp för grön tillväxt, där undertecknad är ordförande, möttes i juni beslutade vi att göra ett uttalande mot de strafftullar på solceller som EU-kommissionens införde i början av sommaren. Några veckor senare skrev jag också ett brev till kommissionären Karel de Gucht där jag förmedlade vår arbetsgrupps uppfattning om att tullarna är protektionistiska och kommer att fördyra tillgången på klimatsmart energi i EU, och därmed riskera att försvåra EU:s förnybarhetsmål.

Nu har ett svar kommit från kommissionär de Gucht. I svaret menar kommissionären att tullarna inte ska utgöra ett hot mot förnybarhetsmålet. Han påpekar också att ett större antal kinesiska leverantörer har gått med på att höja sina priser till en ”hållbar nivå” så att tullarnas omfattning därför kommer att begränsas. Men man svarar inte på hur dessa högre priser, oavsett om de kommer från tullar eller frivilliga prishöjningar, ska leda till mer kostnadseffektiv, förnybar energi. För att kunna ta upp kampen mot miljödåliga alternativ måste den förnybara energin bli billigare, inte dyrare. För mig är det självklart att beslut som ökar priset på det förnybara inte kommer att stärka förutsättningarna för att nå EU:s 2020-mål. De låga priserna på kinesiska solceller har skapat en klassisk målkonflikt, men jag är övertygad om att ingen – inte ens de europeiska solcellsproducenterna – långsiktigt kommer att gynnas av strafftullarna mot dem. Den kortsiktigt skyddade verkstad som tullarna innebär för producenterna kommer inte att uppmuntra den fortsatta teknikutveckling och effektivisering som är nödvändig för Europas energiomställning.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s