Övrigt

Vi behöver EU för att hålla rent längs våra kuster

CTT GT1

 

Idag skriver jag i GT om att vi behöver hårdare tag mot den marina nedskräpningen.

Vi behöver EU för att hålla rent längs våra kuster

Den marina nedskräpningen är en av våra riktigt stora och svåra miljöutmaningar. Nedskräpningen på västkusten och utsläppen i Öresund, Kattegatt och Östersjön är alldeles för omfattande och rent och friskt vatten är idag långt ifrån självklart.

Att många av våra marina miljöer far illa är en dyster verklighet som drabbar både djur och människor såväl som den viktiga turist-och fiskenäringen i områdena längs våra kustområden. Därför är frågan om åtgärder för en bättre havs-och vattenmiljö mycket viktig både på hemmaplan såväl som på EU-nivå.

Nedskräpningen som hamnar i våra hav, sjöar, och vattendrag bidrar till mängden mikroskopiska skräpartiklar i havet. Huvuddelen av allt skräp sjunker ned till botten och 15 procent av skräpet flyter i land och förstör våra stränder och naturliv. Beroende på strömmarna kommer det hundratals ton till Bohusläns kust varje år som kommunerna måste ta hand om. Uppskattningsvis så kommer 80 procent av avfallet på Bohuskusten från andra länder. Detta är en oacceptabel situation.

Det är inte bara Bohusläns kustkommuner som drabbas av nedskräpningen utan samtliga kustområden i Sverige och i våra EU-grannländer. Lösningarna på miljöproblemen med den marina nedskräpningen kan lösas gemensamt inom vårt EU-samarbete. Det hjälper inte att bara sopa rent framför egen dörr när de som drabbas av nedskräpningen inte är de som har orsakat den. När det handlar om europeiska problem, måste lösningen vara europeisk.

EU:s gemensamma politik för havsmiljön, havsmiljödirektivet, gör det möjligt att på allvar prioritera frågan om nedskräpningen av havet och kusterna. Frågan har aktualiserats i samband med EU:s ramdirektiv om en marin strategi där havens tillstånd beskrivs. EU:s tekniska expertgrupp för marint skräp och OSPAR, som är den mekanism genom vilken femton regeringar, tillsammans med EU, samarbetar för att skydda den marina miljön i Nordostatlanten (inklusive Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt) bidrar tillsammans med Helcoms (Konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö) också till att förbättra havsmiljön i våra utsatta kustområden.

Åtgärderna är ett bra steg på vägen men vi har längre att gå än så. Kostnaden för enbart strandstädningen i Sverige beräknas kosta 10 miljoner kronor om året och det flyter i land mellan 4000 – 8000 kubikmeter marint skräp på västkusten. Idag är rollfördelningen inom EU oklar om vem som ska göra vad och under tiden ökar nedskräpningen av våra hav och stränder. Vi är i behov av brådskande åtgärder. Vi behöver en tydlig ansvarsfördelning, klargöra ett konkret EU-mål för hur mycket skräpet ska minska fram till 2020 och vi behöver driva på för hårdare åtgärder på EU-nivå.

Som Västsveriges prioriterade huvudkandidat till Europavalet ligger frågan om den marina nedskräpningen mig varmt om hjärtat och det är dags för hårdare krafttag, både från staten och från EU.  Med varandras hjälp kommer vi kunna vända utmaningarna till möjligheter och solkiga stränder till attraktiva natur-och näringsmiljöer. Men då krävs det att vi alla hjälps åt. Vi behöver EU och EU behöver oss.

Cecilie Tenfjord-Toftby, Västsveriges prioriterade huvudkandidat till Europavalet 2014

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s