Övrigt

Rör inte utsläppsrätterna

utsläpp ctt

Idag skriver jag och min riksdagskollega Johan Hultberg i BT om att miljö-och klimat är den viktigaste frågan för EU:

Enligt en färsk Sifo-undersökning gjord på uppdrag av Europaportalen anser två av fem svenskar att miljö- och klimat är den viktigaste frågan för EU. Vi moderater delar den uppfattningen. Det är bara genom samarbete som vi kan stoppa övergödningen av Östersjön, nå ett hållbart fiske, på allvar ta oss an klimatutmaningen och skapa en giftfri vardag. För oss moderater är därför EU vår viktigaste miljöorganisation.

 

Inte minst är EU viktigt inom energi- och klimatpolitiken. Tack vare EU:s utsläppshandelssystem, EU ETS, har vi i Europa satt ett enhetligt pris på utsläpp och skapat ett incitamentsystem för industrin att minska sina utsläpp. Detta system vill vi moderater utveckla till att omfatta fler sektorer med den självklara målsättningen att systemet på sikt ska länkas ihop med andra handelssystem. På så sätt kan vi ta kliv närmare visionen om ett globalt pris på utsläpp där förorenare betalar oavsett var i världen utsläppen sker.

 

På senare tid har mycket kritik riktats mot att priset på utsläppsrätter är för lågt. Många vill öka den politiska regleringen av systemet. Det vore i grunden mycket olyckligt. Poängen med handelssystemet är nämligen att priset på utsläppsrätterna sätts på marknadsekonomiska villkor genom tillgång och efterfrågan. Inte av klåfingriga politiker. Att politiskt reglera priset äventyrar hela systemet.

 

MP föreslår däremot att Sverige ska införa ett nationellt golvpris på utsläppsrätter, ett förslag som knappast skulle leda till lägre utsläpp men däremot till en snedvriden konkurrens.

 

Moderaterna stödjer kommissionens förslag om att EU till 2030 ska ha som mål att minska utsläppen med minst 40 % med sikte på målet om 80-95 % lägre utsläpp 2050. Genom att komplettera minskade utsläpp inom unionen med kostnadseffektiva utsläppsminskningar i andra länder är vi också beredda att formulera ännu högre mål.

 

Utifrån ett EU-gemensamt utsläppsminskningsmål kan en effektiv och kostnadseffektiv politik utformas. Dessvärre går (S), (MP) och (V) alla till val på att EU inte bara ska anta ett utsläppsminskningsmål utan även mål om andelen förnybar energi och energieffektivering. Självfallet är mer förnybar energi och energieffektivisering viktiga redskap för att sänka utsläppen men att på EU-nivå styra enskilda medlemsländers energipolitik är fel väg att gå.

 

Sverige har högst andel förnybar energi inom hela EU men vi har också en betydande kärnkraft som är en viktig orsak till att vår elproduktion har extremt låga koldioxidutsläpp och att Sverige har EU:s lägsta utsläpp i relation till vår BNP. Att i förtid avveckla den svenska kärnkraften vore allvarligt för såväl klimatet som för jobben. Tyvärr är det just detta som de röd-gröna vill göra genom att flytta makt över svensk energipolitik till Bryssel.

Johan Hultberg (M)

Miljö- och klimatpolitisk talesperson

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Västsveriges prioriterade huvudkandidat till Europaparlamentet 2014

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s