Kammardebatt om EU:s grönbok
Alliansen / EU / Miljö och klimat / Riksdagen

Kammardebatt om EU:s grönbok

Idag debatterar jag Näringsutskottets förslag till beslut om EU:så kallade grönbok för klimat- och energipolitiken. Alliansregeringen har varit tydliga med att ett nytt klimat- och energinätverk till år 2030 som tar hänsyn till både tillväxt och miljö behöver arbetas fram så snart som möjligt. Här kan du se mitt anförande och följa debatten Annonser Läs mer

Debattartikel i Göteborgs-Posten med Jessica Polfjärd (M): Kärnkraft och förnybart inga motsatser
Alliansen / Energi / Hållbar utveckling / Miljö och klimat

Debattartikel i Göteborgs-Posten med Jessica Polfjärd (M): Kärnkraft och förnybart inga motsatser

Lise Nordin (MP) påstår felaktigt att kärnkraften skulle vara subventionerad. Till skillnad från den förnybara energin mottar kärnkraften inget stöd. Som enda energislag är kärnkraften dessutom belagd med en särskild skatt, effektskatten, som årligen kostar branschen tre miljarder kronor. Inte heller finns den konflikt mellan kärnkraften och det förnybara som Nordin försöker måla upp. Alliansregeringen … Läs mer

Debattartikel i Borås Tidning med Cecilia Widegren (M): Försvarsreformen stärker försvaret
Alliansen / Försvaret / Nya Moderaterna

Debattartikel i Borås Tidning med Cecilia Widegren (M): Försvarsreformen stärker försvaret

Torkel Ivarsson skriver i en replik i BT om Sveriges försvarsförmåga. En stärkt svensk försvarsförmåga är en mycket viktig fråga för Moderaterna och alliansregeringen. Vi bedriver ett målmedvetet arbete för att skapa ett modernt och ändamålsenligt försvar. Regeringens stora försvarsreform är fortfarande i början och utvecklar sig steg för steg. Överbefälhavaren har uttalat att vår … Läs mer

Alliansen / Arbetsmarknad / Norden

Nordiskt toppmöte om ungdomsjobben

Som en del av det pågående svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet arrangeras idag ett toppmöte om ungdomars arbetsmarknad i Stockholm. Sverige representeras av såväl statsminister Fredrik Reinfeldt som arbetsmarknadsminister Hillevi Engström och finansminister Anders Borg. Under dagen kommer paneldiskussioner att hållas mellan de nordiska statsministrarna och arbetsmarknadsministrarna där ungdomsjobb och ungdomsarbetslöshet kommer att vara i … Läs mer

Alliansen / Arbetsmarknad / Borås / Skola

Debattartikel i Borås Tidning: Hur ska högre skatter leda till fler jobb?

Socialdemokraterna menar att deras sysselsättningsmål gör dem till framtidspartiet i svensk politik. Och visst är det bra med ambitioner för svensk arbetsmarknad. Fler i arbete är nödvändigt för att både tillväxt och välfärd ska kunna säkras. Men det kräver en stark arbetslinje – inte den bidragslinje och skattechock som Socialdemokraternas politik faktiskt innebär. Det är … Läs mer

Alliansen / Energi / Miljö och klimat

Skriver med Lars Hjälmered (M) på GT Debatt: Socialdemokraterna måste ge besked

Vad är energipolitikens syfte? Är det att tillgodose ett lands behov av prisvärd el, samtidigt som miljömål kan nås? Eller kan energipolitiken användas som en bricka i det politiska spelet? I Sveriges ställer partiers förhållningssätt till kärnkraft frågorna på sin spets. Kärnkraftens stabila och klimatsmarta eltillförsel är viktig för Sveriges möjlighet att både ha en … Läs mer