Elmarknad / Energi / Miljö och klimat

Göteborgs-Posten: Solenergin bör byggas ut varsamt

Jonas Sjöstedt och Jens Holm (V) efterfrågar på GP Debatt (GP 23/11) en svensk motsvarighet till det tyska fastprissystemet för förnybar energi för att minska våra klimatutsläpp. Visst har systemet lett till en kraftig utbyggnad av inte minst solelsanläggningar – men V bortser helt från systemets baksidor. Sedan förra årets beslut att avveckla kärnkraften har … Läs mer

Alliansen / Elmarknad / Energi / Hållbar utveckling / Jobb / Miljö och klimat / Näringsliv

Pratar möjligheter och utmaningar i energipolitiken på DI Energi

Min debattvecka fortsätter! Idag befinner jag mig på hotell Sheraton i Stockholm där Dagens Industris energikonferens DI Energi anordnas idag. Det är ett fullspäckat program med talare som Fatih Birol, chefsekonom på International Energy Agency, IEA, energiminister Anna-Karin Hatt och koncerncheferna för E.On, Vattenfall och Fortum. Jag deltar i den avslutande paneldebatten om möjligheter och … Läs mer

Alliansen / Elmarknad / Energi / Miljö och klimat / Moderaterna

Borås Tidning: Mer vindkraft kräver lokal förankring

En starkare lokal förankring är nödvändig för vår väg mot det hållbara samhället. Kommuninvånarna bör få större möjligheter till inflytande på olika etableringar, och det kommunala självbestämmandet om vindkraft måste få vara kvar. En klimatsmart energiproduktion är en självklar del av framtidens hållbara pussel för ett samhälle där grön tillväxt är möjlig. Vi moderater är … Läs mer

Elmarknad / Energi / Miljö och klimat

Ny Teknik kartlägger landets egenels-producenter

I veckan startade tidningen Ny Teknik en kartläggning av landets privata producenter av förnybar energi. Genom den hoppas man kunna ge en bild av hur många producenter det, vilka energikällor de använder, hur mycket el man får ut av sin produktion och vad man gör med sin överskottsel. Kul projekt som det ska bli intressant … Läs mer

Alliansen / Elmarknad / Energi / Forskning / Miljö och klimat

Ambitiös energiforskningsproposition

Förra veckan presenterade energiminister Anna-Karin Hatt regeringens energiforskningsproposition. I den föreslås en förlängning och förstärkning av insatserna för energiforskning och utveckling med totalt 1 240 miljoner kronor under åren 2013-2016. Från och med 2016 kommer anslaget att permanentas på 1,4 miljarder kronor. Förutom att budgeten sätter riktlinjer för de fortsatta satsningarna inom energiteknisk utveckling föreslår den också att anslaget riktas in … Läs mer