Energi / Hållbar utveckling / Miljö och klimat / Mina besök

Idag invigs träffpunkt Stadsskogen i Alingsås

Förra hösten besökte jag träffpunkt Stadsskogen och Stadsskogenskolan i Alingsås. Som Nordens första nollenergiskola är den byggd i passivhusteknik och kommer att ha 50 % lägre energibehov än vad som krävs av nya byggnader. Den producerar också sin egen el genom en solpaneler på skoltaket. Projektet är ett tydligt exempel på de möjligheter som finns … Läs mer

Årets Almedalsvecka har börjat
Almedalen / Energi / Hållbar utveckling / Näringsliv / Nya Moderaterna

Årets Almedalsvecka har börjat

Idag startar årets Almedalsvecka! För min del blir det precis som förra året en ganska fullmatad vecka med ett tiotal debatter med fokus på energi, konkurrenskraft och näringsliv. Tillsammans med Moderaterna i Västra Götaland kommer jag också att ha en kampanjaktivitet i Almedalen på onsdagsmorgonen, som ju är Moderaternas dag. Jag ser fram emot en … Läs mer

BSPC: EU-tullar mot solceller fördyrar och bromsar utvecklingen inom förnybar energi
BSPC / Energi / Hållbar utveckling / Miljö och klimat

BSPC: EU-tullar mot solceller fördyrar och bromsar utvecklingen inom förnybar energi

Förra vände sig ett antal europeiska solcellsproducenter till EU-kommissionen för att få till en utredning om den ”orättvisa konkurrens” som man menade att kinesiska solcellsproducenter utsatte dem för. Kommissionen beslutade att tillsätta en sådan utredning och i förra veckan beslutade EU-kommissionen att införa tullar på solceller som importeras från Kina, trots högljudda protester från bland … Läs mer

Debattartikel i Göteborgs-Posten med Jessica Polfjärd (M): Kärnkraft och förnybart inga motsatser
Alliansen / Energi / Hållbar utveckling / Miljö och klimat

Debattartikel i Göteborgs-Posten med Jessica Polfjärd (M): Kärnkraft och förnybart inga motsatser

Lise Nordin (MP) påstår felaktigt att kärnkraften skulle vara subventionerad. Till skillnad från den förnybara energin mottar kärnkraften inget stöd. Som enda energislag är kärnkraften dessutom belagd med en särskild skatt, effektskatten, som årligen kostar branschen tre miljarder kronor. Inte heller finns den konflikt mellan kärnkraften och det förnybara som Nordin försöker måla upp. Alliansregeringen … Läs mer

Ordnar riksdagsseminarium om kärnkraftens ekonomiska förutsättningar ikväll
Energi / EU / Miljö och klimat / Riksdagen

Ordnar riksdagsseminarium om kärnkraftens ekonomiska förutsättningar ikväll

När EU-ländernas stats- och regeringschefer träffas idag kommer energifrågan och höga elpriser att vara i fokus. En orsak till det är ett ökat behov av energiimport som en följd av olika politiska beslut, exempelvis det tyska beslutet att avveckla landets kärnkraft. Här i Sverige har vi en energimix som idag både är stabil och klimatsmart … Läs mer