Alliansen / Energi / Forskning / Hållbar utveckling / Miljö och klimat

Kammardebatt om regeringens energiforskningsbudget

Idag debatterar jag regeringens energiforskningsbudget i riksdagens kammare. Alliansregeringen satsar 1,3 miljarder kronor årligen från och med i år på forskning inom förnybar energi och efter 2016 satsar vi 1,4 miljarder årligen. Det betyder att vi under en tioårsperiod investerar 14 miljarder kronor på forskning inom ett långsiktigt hållbart energisystem. Det är satsningar som både … Läs mer

Alliansen / Elmarknad / Energi / Forskning / Miljö och klimat

Ambitiös energiforskningsproposition

Förra veckan presenterade energiminister Anna-Karin Hatt regeringens energiforskningsproposition. I den föreslås en förlängning och förstärkning av insatserna för energiforskning och utveckling med totalt 1 240 miljoner kronor under åren 2013-2016. Från och med 2016 kommer anslaget att permanentas på 1,4 miljarder kronor. Förutom att budgeten sätter riktlinjer för de fortsatta satsningarna inom energiteknisk utveckling föreslår den också att anslaget riktas in … Läs mer

Alliansen / Arbetsmarknad / Forskning

Borås Tidning: Storsatsar på forskning och innovation

Igår publicerade Borås Tidning en artikel där Jan Ericson (M) och jag presenterar de stora forsknings- och innovationssatsningarna i årets höstbudget. Under åren 2013-2016 investerar alliansregeringen hela 11,5 miljarder på att stärka Sveriges roll som ledande kunskapsnation. Forskningen inom så kallad life science prioriteras särskilt och här ligger Sverige i framkant redan i dag. Den nya satsningen … Läs mer

Alliansen / Forskning

Miljardsatsning på forskning och innovation

Idag presenterade alliansregeringen en mycket offensiv satsning på forskning och innovation. Totalt kommer 11,5 miljarder att investeras under perioden 2013-2016 med särskilt fokus på life science-forskning. Vid sidan av life science kommer spetsforskning att prioriteras, liksom tillämpad forskning för framtagning av nya produkter och tjänster. Paketet innebär också extra resurser till forskningsanläggningar och till basfinansiering för universitet och högskolor. Hur den exakta … Läs mer