Arbetsmarknad / Jobb / Ungdomsarbetslöshet

Borås Tidning: Låt inte Ole mota Olle i grind

Idag arbetar tusentals svenska ungdomar i Norge och andelen svenska ungdomar som reser västerut för att tjäna egna pengar och få yrkeslivserfarenhet ökar. Det är en utveckling som borde välkomnas av alla i tider när många ungdomar får kämpa för att kunna hitta ett jobb. Men nu menar Norges motsvarighet till Svenskt Näringsliv, NHO, att … Läs mer

Alliansen / Elmarknad / Energi / Hållbar utveckling / Jobb / Miljö och klimat / Näringsliv

Pratar möjligheter och utmaningar i energipolitiken på DI Energi

Min debattvecka fortsätter! Idag befinner jag mig på hotell Sheraton i Stockholm där Dagens Industris energikonferens DI Energi anordnas idag. Det är ett fullspäckat program med talare som Fatih Birol, chefsekonom på International Energy Agency, IEA, energiminister Anna-Karin Hatt och koncerncheferna för E.On, Vattenfall och Fortum. Jag deltar i den avslutande paneldebatten om möjligheter och … Läs mer

Arbetsmarknad / Entreprenörskap / Jobb

Borås Tidning – Sverige behöver fler kvinnliga företagare

Alliansregeringen vill att det ska vara lätt att starta och driva företag i Sverige och sedan 2006 har vi genomfört en rad reformer för att stärka företagarnas villkor. Det svenska nyföretagandet ökade också under både 2010 och 2011, bland män och bland kvinnor. Men andelen kvinnliga företagare står fortfarande bara för omkring en fjärdedel av … Läs mer

Alliansen / Elmarknad / Energi / Jobb / Miljö och klimat / Oppositionen

SvD: Löfven måste bekänna färg om kärnkraften

Helena Jonsson, förbundsordförande LRF, skriver om ett enande kring Sveriges framtida energipolitik (Brännpunkt 28/5). Ett inlägg i en mycket viktig och omdebatterad fråga. Alliansen och Moderaterna vet redan vad vi vill. Vi säkrar en trygg energiförsörjning där möjligheten till en förnyelse av befintlig kärnkraft är en grundpelare. Det är i stället Socialdemokraterna och Stefan Löfven … Läs mer

Alliansen / ekonomi / Jobb / Oppositionen

Borås Tidning: Högre kostnader skapar inga jobb

Med vårbudgeten har Socialdemokraterna slutligen börjat ge besked om vad man egentligen vill med sin politik. Ett av förslagen är det utbildningskontrakt som Ann-Christin Ahlberg och Ylva Johansson hänvisar till i sin artikel (BT 3/5). Johansson och Ahlberg menar att S med utbildningskontraktet tar ungdomsarbetslösheten på allvar, men det rimmar illa med den skattechock direkt … Läs mer

Alliansen / Energi / Jobb / Miljö och klimat

Corren: MP vill inte ta ansvar för jobb och företag

Nordin och Lillemets (Corren,18/4) har rätt i att kärnkraften antingen kommer behöva förnyas eller tas ur drift inom de kommande tjugo åren. Efter att alliansen 2009 slöt energiöverenskommelsen är dock spelreglerna tydliga för alla inblandade aktörer – en eventuell förnyelse av kärnkraften ska finansieras av energibolagen själva. Den nya skrivelse som Nordin och Lillemets hänvisar … Läs mer

Arbetsmarknad / Jobb / Ungdomsarbetslöshet

Borås Tidning: Gör inte skillnad på jobb och jobb

Sverige har tampats med en hög ungdomsarbetslöshet sedan 90-talet och förklaringarna finns både i bristande utbildningssystem och att unga har mött allt för höga trösklar på arbetsmarknaden. I ett sådant läge är Vänsterpartiets förslag om ett förbud mot bemanningsföretag helt verklighetsfrånvänt. M ålet för alliansen är och förblir full sysselsättning. Det gäller självklart också de … Läs mer