Energi / Hållbar utveckling / Miljö och klimat / Mina besök

Idag invigs träffpunkt Stadsskogen i Alingsås

Förra hösten besökte jag träffpunkt Stadsskogen och Stadsskogenskolan i Alingsås. Som Nordens första nollenergiskola är den byggd i passivhusteknik och kommer att ha 50 % lägre energibehov än vad som krävs av nya byggnader. Den producerar också sin egen el genom en solpaneler på skoltaket. Projektet är ett tydligt exempel på de möjligheter som finns … Läs mer

BSPC / Hållbar utveckling / Miljö och klimat / Norden

BSPC-konferens och slutrapport om grön tillväxt och energieffektivisering

Idag och imorgon är jag i estniska Pärnu för möte med den parlamentariska Östersjökonferensen, BSPC, och presentation av min arbetsgrupps slutrapport om grön tillväxt och energieffektivisering. I vår rapport är vi tydliga med att tillväxt och hållbarhet inte är några motsatser, förutsatt att våra gemensamma naturresurser förvaltas på ett bra sätt. Här kan du läsa … Läs mer

Kammardebatt om EU:s grönbok
Alliansen / EU / Miljö och klimat / Riksdagen

Kammardebatt om EU:s grönbok

Idag debatterar jag Näringsutskottets förslag till beslut om EU:så kallade grönbok för klimat- och energipolitiken. Alliansregeringen har varit tydliga med att ett nytt klimat- och energinätverk till år 2030 som tar hänsyn till både tillväxt och miljö behöver arbetas fram så snart som möjligt. Här kan du se mitt anförande och följa debatten Läs mer

BSPC: EU-tullar mot solceller fördyrar och bromsar utvecklingen inom förnybar energi
BSPC / Energi / Hållbar utveckling / Miljö och klimat

BSPC: EU-tullar mot solceller fördyrar och bromsar utvecklingen inom förnybar energi

Förra vände sig ett antal europeiska solcellsproducenter till EU-kommissionen för att få till en utredning om den ”orättvisa konkurrens” som man menade att kinesiska solcellsproducenter utsatte dem för. Kommissionen beslutade att tillsätta en sådan utredning och i förra veckan beslutade EU-kommissionen att införa tullar på solceller som importeras från Kina, trots högljudda protester från bland … Läs mer

Debattartikel i Göteborgs-Posten med Jessica Polfjärd (M): Kärnkraft och förnybart inga motsatser
Alliansen / Energi / Hållbar utveckling / Miljö och klimat

Debattartikel i Göteborgs-Posten med Jessica Polfjärd (M): Kärnkraft och förnybart inga motsatser

Lise Nordin (MP) påstår felaktigt att kärnkraften skulle vara subventionerad. Till skillnad från den förnybara energin mottar kärnkraften inget stöd. Som enda energislag är kärnkraften dessutom belagd med en särskild skatt, effektskatten, som årligen kostar branschen tre miljarder kronor. Inte heller finns den konflikt mellan kärnkraften och det förnybara som Nordin försöker måla upp. Alliansregeringen … Läs mer