Kammardebatt om EU:s grönbok
Alliansen / EU / Miljö och klimat / Riksdagen

Kammardebatt om EU:s grönbok

Idag debatterar jag Näringsutskottets förslag till beslut om EU:så kallade grönbok för klimat- och energipolitiken. Alliansregeringen har varit tydliga med att ett nytt klimat- och energinätverk till år 2030 som tar hänsyn till både tillväxt och miljö behöver arbetas fram så snart som möjligt. Här kan du se mitt anförande och följa debatten Läs mer

Ordnar riksdagsseminarium om kärnkraftens ekonomiska förutsättningar ikväll
Energi / EU / Miljö och klimat / Riksdagen

Ordnar riksdagsseminarium om kärnkraftens ekonomiska förutsättningar ikväll

När EU-ländernas stats- och regeringschefer träffas idag kommer energifrågan och höga elpriser att vara i fokus. En orsak till det är ett ökat behov av energiimport som en följd av olika politiska beslut, exempelvis det tyska beslutet att avveckla landets kärnkraft. Här i Sverige har vi en energimix som idag både är stabil och klimatsmart … Läs mer